• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe prowokacje dyplomatyczne
Współczesne środki masowego przekazu z pełną swoją zaczepnością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim sfinalizować dobre domysły finansowe na nadciągający rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do czasopism opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się gruntownie największym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do godziwego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta często bierze własną wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co ujawnia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To smutne, widać to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka grupa w pełnej społeczności ma rzeczywistą wiedzę na temat najróżniejszych detalów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.