• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Klasyczne Dzieła Literatury: Od Jane Austen do George’a Orwella

Okazuje się, że stres ma prawo wywołać depresję, gdy pojawia się nieoczekiwanie i jest wyjątkowo silny. Tak samo jest w przypadku długo trwającego stresu. Po doświadczeniu sytuacji stresowej symptomy depresji występują o wiele częściej niż w innych kłopotliwych żywotnych sytuacjach. Stres ma okazję sprawić predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być czynnikiem ją wywołującym. Takie zdarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, czy śmierć bliskiej osoby mogą być przysłowiową kroplą, która przepełni kielich – wtenczas pomoże ANCHOR. Długo trwające tarapaty życiowe wywołują wyolbrzymienie incydentalnych problemów. Z doświadczenia wiadomo, że czynnikami wyzwalającymi ma okazję być również utrata szacunku do siebie, czy również destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że elementami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Każdy z nas odpowiada na stres i nie wolno przewidzieć określonej sytuacji, w jakiej może pojawić się depresja, i kiedy obciąży ona nasz organizm. Więcej na ANCHOR.

1. Tutaj

2. Strona główna

3. Kliknij dla szczegółów

4. Instrukcje

5. Przewodniki

Categories: Muzyka

Comments are closed.